BellsSs

34 teksty – auto­rem jest Bel­lsSs.

Pod kapeluszem

Od­bi­jam się od ścian
Bezwładnie
Ocierając o skra­wek nieba
Chy­ba nic mi już nie trzeba

Ni spa­ceru w wy­sokich trawach
Ni kro­pel słońca pod ko­niec lata

Lu­bię się cza­sem zgubić
Błądzić wsród po­miętych trosk
Szu­kać zwa­dy bezpodstawnej
By siebie nie stra­cić jak dawniej

Ni nadziei, grzechów, marzeń wszelakich
Ni chwil słabości czy za­kusy obojętności

Mam w schow­ku naiw­ności garstkę
Częstuję się nią gorliwie
Sycę się każdą chwilą
Ka­len­darzem gar­dzę i godziną

Ni se­kun­da, do­ba mnie ponagla
Ni de­kada czy ćwierć wieku mierzi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 grudnia 2018, 01:29

Inaczej

w smo­le płuca skąpałeś
cały jes­teś w sadzy
to­niesz teraz
po­wiet­rza ci brak
szu­kasz wyjścia
dry­fujesz w myślach
wspom­nień się chwytasz
kiedy obok jest
i dobrze
może zrozumiesz
iluzją się nie napoisz
twarz nie ta
i ser­ce ja­kieś puste
ale to już wiesz,
bo tle­nem jestem 

wiersz • 5 grudnia 2018, 22:43

Rozdarte szaty

Kiedy do mnie mówisz
Słowa prze­lewam
Przez sieć dystansu

Bo pa­miętasz przecież
Jak zwykłeś mówić
O bra­ku granic

Już ko­lejną mijam
I wstyd mi
Za ser­ca debiut 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 listopada 2018, 17:31

Kierunek

Podziel się ze mną
Pus­tką źrenic
Zmieści się jeszcze
Pod pie­rzyną nadzei

Przez szlak blizn
Cier­nis­ty­mi ramionami
Urok­li­wie zadanych
Błąkam się zbytecznie

Po­piołem ci drogę
Do siebie usy­pię
Oby ją za­pał twój
Jak wątpli­wości rozwiał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2018, 18:15

Chruśniak

Nie mów nic
O pięknie te­go miasta,
Że is­tnieje dla nas
Nie wypada

Za­raz obok dziupli
Pod ciem­nym i lekkim
Sta­rego ryn­ku pejzażem
Go­rycz malin

Nie mów nic
Mil­cze­niem kar­mię się
Sze­les­tem rzęs
Choć nie wypada

Jes­teśmy w młynie
A młyn jest w nas
Nie wypada 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 listopada 2018, 18:26

Wita Stwosza 40/7

Noc mnie porwała
Trzydzies­ta już z rzędu
Ciężka, nijaka
I kości mi kruszy

Na­wet niebo
Tu­taj jest inne
Po­wiet­rze ta­kie mdłe
I oczy mam nieszczelne

Siebie mi brak
W tym całym zgiełku
Twoich myśli 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2018, 00:32

Pot­knęłam się o Two­je ser­ce, nic więcej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 listopada 2018, 23:30

Zed­rzyj ze mnie maskę przyzwoitości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 listopada 2018, 23:16

Tyś był mi nieg­dyś ra­tun­kiem, a te­raz głazem, który w czarną ot­chłań ściąga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2013, 17:32

Śmierć jest jak zbyt tros­kli­wy rodzic... Przychodzi w naj­mniej od­po­wied­nim momencie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2013, 23:10
BellsSs

:)

Zeszyty
  •  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BellsSs

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 grudnia 2018, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pod ka­peluszem

6 grudnia 2018, 01:29BellsSs do­dał no­wy tek­st Pod ka­peluszem

5 grudnia 2018, 22:43BellsSs do­dał no­wy tek­st Inaczej

29 listopada 2018, 17:31BellsSs do­dał no­wy tek­st Rozdarte sza­ty

29 listopada 2018, 03:10Salomon sko­men­to­wał tek­st Potknęłam się o Two­je [...]

29 listopada 2018, 03:01Salomon sko­men­to­wał tek­st Wita Stwosza 40/7

28 listopada 2018, 18:15BellsSs do­dał no­wy tek­st Kierunek

28 listopada 2018, 12:42onejka sko­men­to­wał tek­st Wita Stwosza 40/7

27 listopada 2018, 19:25finezja sko­men­to­wał tek­st Chruśniak

27 listopada 2018, 18:26BellsSs do­dał no­wy tek­st Chruśniak