BellsSs

46 tekstów – auto­rem jest Bel­lsSs.

Tyś był mi nieg­dyś ra­tun­kiem, a te­raz głazem, który w czarną ot­chłań ściąga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 listopada 2013, 17:32

Śmierć jest jak zbyt tros­kli­wy rodzic... Przychodzi w naj­mniej od­po­wied­nim momencie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2013, 23:10

- Ład­na su­kien­ka.- Rzu­ciłem znudzo­ny, cho­ciaż w moich myślach była już naga. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2013, 10:59

Pier­wszy raz to przy­padek, ko­lej­ne są przyzwyczajeniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 kwietnia 2013, 21:12

- I ja­ki według ciebie jest te­go cel?
- Żaden, i tu jest ta różnica. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 grudnia 2012, 22:19

- Zam­knij oczy i wyob­raź so­bie szczęście. Co widzisz?
- Widzę Ją śpiącą w moim łóżku, w mo­jej koszu­li, wtu­loną moc­no we mnie... 

myśl
zebrała 66 fiszek • 25 listopada 2012, 23:16

W krzy­wym zwier­ciad­le i kłam­stwo prawdą się zdaje. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2012, 14:42

Mo­je ser­ce roz­trzas­kało się na mi­lion drob­nych ka­wałków. Niech ktoś cho­ciaż zmiecie je pod dywan. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 listopada 2012, 12:11

Je­den ta­ki na mi­liard. Je­den na ty­le bez­czel­ny, je­den na ty­le dos­tojny. Je­den je­dyny wy­wołujący pożar w moim ser­cu, je­den je­dyny już w moim świecie nieistniejący. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 października 2012, 23:53

Jeśli coś jest nap­rawdę trud­ne do zdo­bycia to wiedz, że jest ciebie warte. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 października 2012, 15:27
BellsSs

:)

Zeszyty
  •  

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BellsSs

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność